Home

Website under construction!
Contact via e-mail.

Workshops

Website under construction

Blog

Nieuwe tijden blog

Nieuwe tijden vragen om andere oplossingen. We gingen aan de slag met het voorbereiden van een corona-proof workshop. Met behulp van techniek maken we muziek op veilige afstand die de anderhalvemeter-samenleving van ons vraagt. New times, new solutions. We prepared a corona-proof workshop using technique to make music. At a safe distance from each other …